Hur det fungerar

Odysseus-tävlingen utmanar studenter mellan 14 och 18 år från alla EU-länder att skapa ett projekt om utforskning av rymden, där de använder sin kunskap, kreativitet och sitt kritiska tänkande. Studenter som vill delta måste bilda ett lag bestående av 2 till 5 medlemmar, med en lärare som coach, och utforma och skicka in ett projekt i någon av tävlingens kategorier:

i) Solsystemet, ii) Rymdskepp – globalt samarbete, och iii) Livets samevolution

Bidraget måste vara digitalt, får vara i vilket digitalt format som helst, och kan inkludera ett arbetsdokument för projektet i det format som tillhandahålls av organisatörerna, och ska beskriva bakgrunden till och tanken med projektet. Tävlingen är öppen från 1 juli 2012 till 15 februari 2013.

Alla bidrag kommer att utvärderas och poängsättas i vetenskaplighet, praktisk tillämpning och kreativitet av mycket erfarna bedömare, enligt på förhand definierade utvärderingskriterier. Tre bidrag per land – ett för varje kategori – kommer att väljas ut för att gå vidare till den slutliga finalomgången. De lag som går vidare till finalomgången kommer att behöva skicka in en sammanfattning av sitt projekt på engelska. I finalomgången kommer de nationella vinnarna att utvärderas och jämföras och de slutgiltiga tre vinnarna (en i varje kategori) kommer att utses och de vinner en unik utbildningsupplevelse på European Astronaut Centre (EAC) i Köln, Tyskland och på Space Expo i Nederländerna, där de kommer att ta emot sina priser.

  • Notera att efter att mottagandet av tävlingsbidrag avslutats kommer alla projekt att vara tillgängliga för allmänheten via Odysseus webbsida.