Информация за конкурса

Конкурсът „Одисей“ провокира ученици на възраст между 14 и 18 години от всички държави-членки на ЕС да разработят проект, посветен на космическите изследвания, като използват своите знания, креативност и критично мислене. Учениците, които желаят да участват в конкурса, трябва да сформират отбор, включващ от 2 до 5 души и един учител-ръководител, и да подготвят проект в една от следните категории:

i) Слънчева система; ii) Космосът – глобално сътрудничество; и iii) Съвместна еволюция на живота.

Конкурсната работа трябва да бъде в цифров формат, например цифров файл, и може да включва работен формуляр на проекта във формата, предоставен от организаторите, който описва накратко основния замисъл на проекта. Конкурсни работи могат да се изпращат от 1 юли 2012 г. до 15 февруари 2013 г.

Всички конкурсни работи ще се оценяват според научните знания, практическото приложение и креативност от висококвалифицирани експерти съгласно предварително определени критерии за оценяване. До последния кръг за оценяване ще достигнат три конкурсни работи от всяка държава – по една за всяка категория. Отборите, които достигнат до финалния кръг, ще трябва да изпратят резюме на техния проект на английски език. Във финалния кръг победителите от отделните държави ще се оценяват на сравнителен принцип, а тримата крайни победители (по един във всяка категория) ще спечелят незабравима образователна екскурзия до Европейския център по астронавтика (EAC) в Кьолн, Германия и на изложението „Space Expo“ в Холандия, където ще получат своите награди.

 

*    Обърнете внимание, че след изтичане на срока за изпращане на конкурсните работи всички проекти ще бъдат достъпни за обществеността на Интернет страницата на „Одисей“.