Jak to działa

Konkurs Odyseusz stanowi wyzwanie dla uczniów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej w wieku 14 – 18 lat. Zadaniem uczestników jest opracowanie projektu eksploracji kosmosu w oparciu o ich wiedzę, kreatywność i krytyczne myślenie. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą utworzyć zespół składający się z 2 – 5 członków z nauczycielem w roli trenera,  przygotować i zgłosić projekt w jednej z poniższych kategorii konkursowych:

i) Układ słoneczny, ii) Statek kosmiczny – globalna współpraca i iii) Ko-ewolucja życia.

Zgłoszenia należy nadsyłać w formie jakiegokolwiek pliku cyfrowego np. jako arkusz projektu w formacie określonym przez organizatorów, w którym opiszecie ogólne założenia projektu. Konkurs rozpocznie się 1-go lipca 2012 r. i zakończy 15-go luty 2013 r.

Wszystkie prace będą oceniane i punktowane przez osoby z dużym doświadczeniem w oparciu o wiedzę naukową, ich zastosowanie w praktyce i kreatywność, zgodnie z ustalonymi wcześniej Kryteriami oceny. Trzy zgłoszenia na kraj – jedno w każdej kategorii  – zostaną zakwalifikowane do rundy finałowej. Zespoły, które przejdą do rundy finałowej będą musiały przedstawić podsumowanie projektu w języku angielskim. W rundzie finałowej zwycięzcy z poszczególnych krajów będą oceniani porównawczo w relacji do innych. Zostaną wybrani trzej zwycięzcy (jeden w każdej kategorii), którzy będą mogli przeżyć jedyne w swoim rodzaju doświadczenie edukacyjne w Europejskim Centrum Astronautów (EAC, European Astronaut Center) w Kolonii (Niemcy) i podczas wystawy kosmicznej Space Expo w Holandii, gdzie otrzymają swoje nagrody.

*    Uwaga: Wszystkie prace (po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń) zostaną opublikowane na stronie konkursu Odyseusz.