Osallistumisohjeet

Joukkueen rekisteröinti

Odysseus-kilpailuun osallistuvien on kuuluttava 2-5 opiskelijan joukkueeseen.  Kilpailuun osallistuvien joukkueiden on valittava opettaja valmentajaksi.  Rekisteröi joukkue kilpailuun vain Odysseus sivustossa .

Jokaisella joukkueen jäsenellä on oltava toimiva sähköpostiosoite, ja jokaisen jäsenen on vahvistettava elektronisesti rekisteröitymisensä ja joukkueen tilin salasana.  Rekisteröidyttäessä on ilmoitettava esimerkiksi jäsenten syntymäpäivät ja koulu, jossa he opiskelevat.

Opiskelijoiden on perehdyttävä opettajansa / valmentajansa ennen rekisteröitymistä Odysseus kilpailusääntöihin ja Juridisiin ehtoihin.  Sinulla on oltava vanhemman tai holhoojan lupa osallistua kilpailuun. Jotta voisimme hyväksyä joukkueen rekisteröinnin, sinun on palautettava joukkueesi valmentajalle täytetty Vanhemman suostumuslomake, jonka vanhempasi tai holhoojasi on kirjoittanut alle.  Joukkueen valmentajien on lopuksi hyväksyttävä koko joukkueen puolesta Odysseus kilpailusäännöt ja Juridiset ehdot.

Kehitä projekti

Osallistujien on ensin valittava aihealue, johon he haluavat osallistua (a) Aurinkokunta, b) Avaruusalus – maailmanlaajuinen yhteistyö ja c) Elämän yhteisevoluutio).

Sitten on harkittava tiettyä aihetta (aiheita) tai ongelmaa (ongelmia), joita haluatte tukia, sekä kehitettävän projektin tyyppi (koe, video, prototyyppi, esitys jne.).  Teidän on sitten tutkittava valittua aihetta (kirjastossa ja on line, havaintoja ja kokeita, haastatteluja jne.) ja suunniteltava ratkaisu tai työn lopullinen muoto.  Kysykää valmentajaltanne ideanne toteutettavuudesta ja tieteellisestä kelvollisuudesta, ja jakajaa työt joukkueen jäsenten kesken. Kehittäkää projekti Odysseus-kilpailun vaatimusten mukaan ja välttäkää kopioidun materiaalin käyttöä.

Osoittakaa, että projektinne on innovatiivinen ja liittyy valitsemaanne aiheryhmään. Käyttäkää tietoja ja dataa, jota saitte haastattelemalla, kokeilemalla, havainnoimalla ja tekemällä tutkimuksia kirjastossa tai online.  Teidän kannattaa täyttää projektin työlista jollain EU:n virallisella kielellä ja toimittaa projektinne kaikki tarvittavat viittaukset.  Projektin työlista voidaan ladata Odysseys-kilpailun sivustosta.

Testatkaa tulokset ja projektin esittely valmentajanne kanssa ja korjatkaa tarvittaessa.  Ennen kuin viimeistelle projektin, keskustelkaa valmentajanne kanssa, miten kehititte ja tarkistitte projektinne tutkimusten ja luokassa saamienne oppien perusteella.

Työn jättäminen

Ladatkaa projekti Odysseus-kilpailuympäristöön sivuston ohjeiden mukaan. Täyttäkää järjestäjien toimittama projektin työlista ja lähettäkää myös se.

Työ arvioidaan kokonaislaadun, analyysin ja esittelyn perusteella, ei projektin pituuden perusteella.  Työtä voidaan korjata määräajan päättymiseen asti (klo 24.00 (CET), 15. helmikuuta 2013).  Työ kannattaa lähettää, kun ensimmäinen luonnos on valmis, minkä jälkeen tarvittavia muutoksia voidaan tehdään määräajan päättymiseen asti.

Huomaa, että työn voi lähettää vain kerran, joten joka kerran, kun lähetät työn uuden version, edelliset versiot poistetaan Odysseus-kilpailuympäristöstä.   Ota aina varmuuskopio projektin uusimmasta versiosta. Kilpailun järjestäjät lähettävät joukkueen jokaiselle jäsenelle sähköposti-ilmoituksen aina, kun työstä lähetetään uusi versio.  Jos joukkue valitaan viimeiselle kierrokselle, sen on toimitettava englanninkielinen lyhennelmä tai koko projektin käännös.