Instruktioner för att delta

Lagregistrering

För att delta i Odysseus-tävlingen måste du vara medlem i ett lag med 2-5 studenter. Lagen som deltar i tävlingen ska ha en lärare som coach. Ni kan endast registrera ert lag i tävlingen genom Odysseus webbsida. Ni ska ange en giltig e-postadress för alla lagmedlemmar och varje lagmedlem måste bekräfta sin registrering elektroniskt samt lösenordet för sitt lags konto. Ni ska också ange viss registreringsinformation som inkluderar födelsedatum och skolan ni går på.

Innan registreringen slutförs bör studenterna gå igenom Odysseus tävlingsregler och juridiska villkor med sin lärare/coach. Du måste ha dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd att delta i tävlingen och därför, för att vi ska kunna godkänna ditt lags registrering måste du lämna in ett ifyllt Parental Consent Form, underskrivet av din förälder eller vårdnadshavare. Slutligen ska lagcoacherna godkänna Odysseus tävlingsregler och juridiska villkor för hela lagets räkning.

Att skapa ett projekt

Deltagarna bör först välja vilken i temakategori de vill tävla (a) Solsystemet, b) Rymdskepp – globalt samarbete, och c) Livets samevolution).

Sedan bör ni tänka på det/de specifika ämnet/ämnena eller problem ni skulle vilja utforska och välja vilket typ av projekt ni vill skapa (experiment, video, prototyp, presentation, etc.). Efter det bör ni ta reda på mer om ämnet ni valt (göra efterforskningar på bibliotek och på internet, observationer och experiment, intervjuer, etc.) och utforma lösningen eller slutprodukten för ert arbete. Fråga er coach om genomförbarheten och den vetenskapliga giltigheten hos er idé och dela upp arbetet mellan lagmedlemmarna. Skapa ert projekt enligt Odysseus tävlingskrav och se till att ni undviker plagierat material.

Tillhandahåll bevis för att visa på vilket sätt ert projekt är innovativt och relevant för temakategorin ni väljer. Använd informationen som ni samlat in medan ni utfört intervjuer, experiment, observationer och efterforskningar på bibliotek eller online. Vi råder er att fylla i arbetsdokumentet för projektet på något av EU:s officiella språk och att ange alla nödvändiga referenser för ert projekt. Mallar för arbetsdokumentet kan laddas ner från Odysseus-tävlingens webbsida.

Testa resultaten och presentationen av projektet på er coach och revidera om det är nödvändigt. Innan ni slutför det, diskutera med er coach hur ni utvecklade och reviderade ert projekt baserat på era efterforskningar och den kunskap ni fått på lektionerna.

Skicka in ert bidrag

Ladda upp ert projekt på Odysseus-tävlingens plattform genom att följa inlämningsanvisningarna som finns på webbsidan. Vi råder er starkt att inkludera ett arbetsdokument för projektet enligt mallen som tillhandahålls av organisatörerna.

Ert bidrag kommer inte att bedömas utifrån längden på ert projekt, utan på den generella kvalitén, analysen och presentationen av ert arbete. Ni kan revidera ert bidrag fram till deadline för inlämning (midnatt (CET) den 15 februari 2013). Ni uppmuntras att ladda upp ert bidrag så fort ni är färdiga med det första utkastet och sedan göra alla nödvändiga ändringar fram till mottagandet av tävlingsbidrag avslutas.

Observera att ni kan endast ladda upp ett bidrag, så varje gång ni laddar upp en ny version av ert bidrag kommer de tidigare versionerna att tas bort från Odysseus-tävlingens plattform. Se till att ni sparar en säkerhetskopia på den senaste versionen av ert projekt. Alla lagmedlemmar kommer att få ett meddelande via e-post av organisatörerna varje gång ni skickar in en ny version av ert bidrag. Om ni blir utvalda till finalomgången måste ni skicka in en sammanfattning eller en översättning av hela projektet på engelska.