Deltagelsesinstruktioner

Holdregistrering

For at deltage i Odysseus-konkurrencen skal du være medlem af et hold på 2-5 studerende.  Hold, der deltager i konkurrencen skal have en lærer som vejleder.  Du kan kun registrere dit hold i konkurrencen gennem Odysseus-webstedet.

Du skal give en gyldig e-mailkonto for alle holdmedlemmer, og hvert holdmedlem skal elektronisk bekræfte sin registrering og adgangskoden til sit holds konto.  Du skal også give visse registreringsoplysninger, herunder jeres fødselsdatoer og skolen, i går i.

Studerende skal gennemgå Reglerne for Odysseus-konkurrencen samt de lovmæssige vilkår sammen med jeres lærer/vejleder inden afslutning af registrering.  Du skal få din forældres eller din værgers tilladelse til at deltage i konkurrencen, og derfor skal du aflevere en udfyldt Forældres samtykke-formular underskrevet af din forældre eller værge, så vi kan godkende dit holds registrering.  Til sidst skal holdvejledere godkende Reglerne for Odysseus-konkurrencen og de lovmæssige vilkår på hele holdets vegne.

Udvikling af et projekt

Deltagere skal først vælge emnekategorien, hvori de ville ønske at konkurrere (a) Solsystemet, b) Globalt rumskibssamarbejde og c) Liv og co-evolution).

Du skal derefter tænke om den/de specifikke emne(r) eller problem(er), som du ville ønske at udforske i og vælge den projekttype, du ønske at udvikle (eksperiment, video, prototype, præsentation osv.).  Du skal derefter forske i det valgte emne (forskning i biblioteker og online, observationer og eksperimenter, interviewer osv.) og udvikle en løsning eller arbejdets slutprodukt.  Spørg vejlederen om gennemførligheden og den videnskabelige gyldighed af din idé, og del arbejdet op mellem holdets medlemmer. Udvikl projektet i overensstemmelse med kravene til Odysseus-konkurrencen, og sørg for, at du undgår plagierede materiale.

Fremlæg bevis, der viser, hvordan projektet er innoverende og relevant til den valgte emnekategori. Brug oplysningerne og dataene, som du indsamlede ved udførelse af interviewer, eksperimenter, observationer og forskning på biblioteket eller online.  Du tilrådes at udfylde projektets arbejdspapir på et af de officielle EU-sprog og give alle nødvendige referencer til projektet. Skabeloner for projektets arbejdspapir kan downloades fra Odysseus-konkurrencens websted.

Afprøv resultaterne samt præsentationen af projektet sammen med din vejleder, og gennemgå det, om nødvendigt.  Før du afslutter det, diskuter med vejlederen, hvordan projektet blev udviklet og gennemgået på basis af din forskning og viden, som blev lært på undervisningslokalet.

Indsendelse af bidrag

Upload projektet til Odysseus-konkurrencens platform ved at følge indsendelsesinstruktionerne, der er givet i den relevante sektion på webstedet. Det er stærkt anbefalet at inkludere et arbejdspapir til projektet i den skabelon, der blev leveret af organisatorerne.

Dit bidrag vil ikke vurderes på grundlag af projektets længden, men efter den generelle kvalitet, analyse og præsentation af arbejdet.  Du kan gennemgå bidraget indtil indsendelsesfristen (midnat (CET) den 15. februar 2013).  Vi opfordrer dig til at uploade dit bidrag så snart du gennemfører det første udkast, og at du foretager eventuelle hensigtsmæssige rettelser, indtil lukningsdatoen for bidragene.

Bemærk venligst, at du kun vil kunne uploade et bidrag, dvs. at hver gang du uploader en ny version af bidraget, fjernes de tidligere versioner fra Odysseus-konkurrencens platform.   Sørg for at lave en backupkopi af den seneste version af projektet. Alle holdmedlemmer vil modtage en notifikationsmeddelelse via e-mail fra organisatorerne, hver gang en ny version af bidraget indsendes.  Hvis du bliver udvalgt til den sidste runde, skal du så indsende et abstrakt eller en oversættelse af hele projektet på engelsk.